Elektroničke mosne vage (cestovne, željezničke i cestovno - željezničke) postale su neizostavan čimbenik gotovo svakog industrijskog procesa kroz potrebe za mjerenje pri ulazu u proces i na izlazu iz procesa kao i važan segment pri dobivanju brzih i točnih informacija neophodnih menadžmentu za donošenje poslovnih odluka.

Odlučujući se za nabavu mosne vage od firme ROLVAGA Vi ujedno investirate u trajni odnos sa tvrtkom koja je specijalist u vagarstvu, što potvrđuje i naše dugogodišnje iskustvo kao i broj vaga na tržištu.

"ROLVAGA" je u mogućnosti osigurati da Vaša mosna vaga bude pouzdana i u potpunosti integrirana u Vaše razvojne planove za više godina unaprijed. 

Vaga se oslanja na osam elektromehaničkih mjernih pretvarača.

Mosna konstrukcija može biti smještena u plitku betonsku jamu ili na ravnu betonsku površinu.

Dubina jame (ili visina navoza ako je na ravnoj površini) je 500 mm i po svojim karakteristikama spada u najmodernija rešenja za ovu vrstu proizvoda.

Oslanjanje vage:

Temelj vage čini osam osloničnih stopa (za mjerne pretvarače) povezanih poprečnim i podužnim veznim gredama. Kod jamske varijante u dno ispod svakog segmenta ugrađen je slivnik za atmosferske vode koji je povezan sa centralnom atmosferskom kanalizacijom.

Kod ugradnje na ravnoj ploči odvod vode je obezbijeđen blagim padom vode prema vani. To omogućava da se atmosferska voda ne zadržava ispod vage a istovremeno olakšava čišćenje mosta i prostora ispod njega vodenim mlazom bez negativnog uticaja na mjerne pretvarače koji su hermetički zatvoreni i otporni na vlagu (u IP68 zaštiti). Konstrukcija vage i proračuni temelja urađeni su tako da obezbjeđuju maksimalnu trajnost i funkcionalnost uz minimalne troškove održavanja.

Prilazne rampe su u minimalnoj dužini od osam metara, ili sa maksimalnim nagibom od 5% ako je u pitanju nadzemni tip vage.
Svaka vaga povezana je sa računarom koji se dobija zajedno sa specijalno izrađaenim programom za ovu namjenu koji pamti (i štampa po potrebi) sve odvage, računa razliku između npr. punog i praznog (istovarenog) kamiona i sl...

Tipovi: 

  • Vaga namjenjena za površinsku montažu, kada montaža u jamu nije pogodna.
  • Vaga namjenjena za površinsku montažu u plitkoj jami.
  • Vaga namjenjena za ugradnju u jamu. Najčešća primjena kod zamjene mehaničke vage elektroničkom u postojećoj jami, te kod izvedbe vaga većih nosivosti (ili - većeg osovinskog opterećenja).
  • Željeznička vaga namjenjena za ugradnju u plitkoj jami. Za vaganje željezničkih vagona.
  • Kombinirana cestovno - željeznička vaga namjenjena za ugradnju u plitkoj jami. Namjenjena za vaganje željezničkih vagona i kamiona.