SUSTAV ZA PRAĆENJE
SAFELINE
Linijski tunelski detektor metala

O proizvodu

Tunelski detektori metala mogu se integrirati sa sustavima transportnih traka kako bi pružili linijska rješenja za otkrivanje metala koja mogu otkriti i ukloniti sve vrste metala, sprečavajući tako da kontaminirani proizvodi dođu do krajnjih kupaca.

Otkrivaju sve vrste metala, uključujući nehrđajući čelik

Primjenom detektora metala tunelskog tipa moguće je otkriti sve vrste metalnih stranih tijela, uključujući željezna, neželjezna strana tijela pa čak i nehrđajući čelik koji je teško otkriti. Kada su integrirani s opremom transportne trake, sustavi tunelskih detektora metala mogu pružiti napredna rješenja za otkrivanje i uklanjanje metala za primjene u prehrambenoj i neprehrambenoj proizvodnji.

Pravokutni detektor metala

Uz širok raspon veličina otvora i skupova značajki, tunelski detektori metala Safeline za sustave transportnih traka nude idealno rješenje za otkrivanje svih vrsta metala za linijske primjene u prehrambenoj i neprehrambenoj proizvodnji.

Detaljan opis

cq5dam.web.1280-3.jpgRad detektora metala

Integrirani postupci verifikacije radnog učinka radi usklađivanja s kodeksima poslovanja maloprodajnih trgovaca i propisima o sigurnosti hrane standardna su značajka tunelskih detektora metala Safeline za primjenu s transportnim trakama. Dostupan je niz mogućnosti povezivanja i protokola kao podrška u prikupljanju podataka i ispunjavanju zahtjeva za usklađenost.


cq5dam.web.1280-4.jpgIndustrijski tunelski detektori metala

Sve tunelske detektore metala METTLER TOLEDO Safeline odlikuje robusna izrada kako bi pružili stabilne, pouzdane i dosljedne radne značajke otkrivanja metala radi otkrivanja svih vrsta metala u širokom rasponu primjena u prehrambenoj i neprehrambenoj proizvodnji, neovisno o radnom okruženju.


cq5dam.web.1280-2.jpgIndustrijski tunelski detektori metala

Industrijski tunelski detektori metala jednostavno se integriraju sa sustavima transportnih traka kako bi pružili rješenje za otkrivanje metala u svrhu usklađenosti sa standardima o sigurnosti hrane i najstrožim kodeksima poslovanja maloprodajnih trgovaca. Velik raspon pouzdanih značajki podrška je ciljevima dubinske kontrole i omogućuje proizvođačima optimiziranje kvalitete proizvoda i procesa.

Dokumenti

Brošura