Laboratorij

Mjeriteljstvo je znanost o mjerenju.
Mjeriteljstvo obuhvaća mjerne jedinice i njihove etalone, mjerila i njihovo područje primjene te sve teoretske i praktične probleme vezane s mjerenjem.
Mjeriteljstvo se u biti dijeli na tri glavna područja: zakonsko mjeriteljstvo, industrijsko mjeriteljstvo i znanstveno mjeriteljstvo.
Zakonsko mjeriteljstvo je dio mjeriteljstva uređen zakonom i drugim propisima u cilju uspostave povjerenja u rezultate mjerenja u području primjene zakonitih mjerenja. Odnosi se na djelatnosti koje su rezultat zahtjeva iz propisa, a odnose se na mjerenja, mjerne jedinice, mjerila i mjerne metode koje provode mjerodavna tijela.
Industrijsko mjeriteljstvo bavi se mjerenjima u proizvodnji i upravljanju kakvoćom. Ono obuhvaća postupke umjeravanja, razdoblja umjeravanja, upravljanje mjernim procesima i upravljanje mjerilima u industriji kako bi se osiguralo da ona budu u skladu sa zahtjevima za njihovu predviđenu uporabu.
Znanstveno mjeriteljstvo je dio mjeriteljstva koji se bavi problemima koji su zajednički za sva mjeriteljska pitanja bez obzira na mjerenu veličinu. Ono obuhvaća opće teoretske i praktične probleme koii se tiču mjernih jedinica, uključujući njihova ostvarenja i njihovo prenošenje znanstvenim metodama, probleme mjernih pogrešaka i nesigurnosti te probleme mjeriteljskih svojstava mjerila.

Opširnije:Laboratorij

Servis

ROLVAGA d.o.o. Kiseljak, pored redovnog baždarenja vaga stavlja svojim klijentima na raspolaganje i usluge ovlaštenog servisa i tehničke podrške za sve vage proizvođača METTLER TOLEDO, OHAUS, VAGE Zagreb. Servis i tehnička podrška odnose se na sve naše vage prema sljedećim programima vaga:
- Laboratorijske vage,
- Trgovačke vage,
- Industrijske vage,
- Kolske vage.

Pored servisiranja nudimo i usluge redovnog održavanja uređaja, u garantnom roku i van njega, koristeći pri tome isključivo originalne rezervne dijelove i software, a prema uvjetima proizvođača o snadbijevanju dijelovima.

Opširnije:Servis

  • s1.png
  • s2.png
  • s3.png
  • s4.png
  • s5.png
  • s6.png
  • s7.png
  • s8.png

footer separator

 

 

logo

  designer17